Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. oktobra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Aachen - Nemčija) - Rhiannon Morgan (C-11/06) proti Bezirksregierung Köln, Iris Bucher (C-12/06) proti Landrat des Kreises Düren

(Združeni zadevi C-11/06 in C-12/06)1

(Državljanstvo Unije - Člena 17 ES in 18 ES - Zavrnitev pomoči pri usposabljanju za državljane države članice, ki študirajo v drugi državi članici - Zahteva, da je študij v drugi državi članici nadaljevanje vsaj enoletnega študija, predhodno opravljenega na ustanovi v državi članici izvora)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Aachen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Rhiannon Morgan (C-11/06), Iris Bucher (C-12/06)

Toženi stranki: Bezirksregierung Köln C-11/06), Landrat des Kreises Düren (C-12/06)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Verwaltungsgericht Aachen - Razlaga členov 17 in 18 Pogodbe ES - Zavrnitev pomoči za usposabljanje ("Ausbildungsforderung") državljanu, ki biva in se usposablja v drugi državi članici z utemeljitvijo, da usposabljanje ne predstavlja nadaljevanja najmanj enoletnega obiska domače izobraževalne ustanove.

Izrek

V okoliščinah, kot so v postopkih v glavni stvari, člena 17 ES in 18 ES nasprotujeta pogoju, v skladu s katerim mora biti študij za namen pridobitve pomoči pri usposabljanju zaradi študija v državi članici, ki ni tista, katere prebivalci so študenti, ki za te pomoči zaprosijo, nadaljevanje usposabljanja, ki je v državi članici izvora teh študentov trajalo vsaj eno leto.

____________

1 - UL C 121, 20.5.2006.