Language of document :Pranešimo apie bylą F-103/07 Oficialiajame leidinyje pataisymas

(2007 m. gruodžio 22 d. Europos Sąjungos Oficialusis leidinys C 315, p. 45)

Pataisytas pranešimas apie bylą F-103/07, Duta prieš Teisingumo Teismą Oficialiajame leidinyje išdėstomas taip:

2007 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Duta prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-103/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Radu Duta (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Krieg

Atsakovas: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

Ieškovo reikalavimai

panaikinti ginčijamus sprendimus,

perduoti bylą kompetentingai institucijai,

priteisti iš atsakovo 1 eurą žalai atlyginti,

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškinyje ieškovas ginčija jo kandidatūros į Pirmosios instancijos teismo teisėjo teisės referento pareigas atmetimą 2007 m. sausio 24 d. aplinkraščiu, nors atitinkamas teisėjas buvo labai susidomėjęs ieškovo kandidatūra.

Pirmiausia ieškovas remiasi sprendimo atmesti jo skundą negaliojimu, nes šį skundą nagrinėjo "Pirmosios instancijos teismo komisija, įgaliota nagrinėti skundus", kurios sudėtis neatitiko Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą reikalavimų. Iš tiesų šioje komisijoje esantys Pirmosios instancijos teismo nariai negalėjo priimti nešališko sprendimo su vienu iš jų kolegų susijusioje byloje.

Antra jis teigia, kad buvo diskriminuotas, nes atitinkamas teisėjas tinkamai neįgyvendino savo diskrecijos.

Galiausiai jis mano, kad bet kuriuo atveju ginčijami sprendimai pažeidžia bendruosius skaidrumo, sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principus.

____________