Language of document :Rectificarea comunicării din Jurnalul Oficial privind cauza F-103/07

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 315, 22.12.2007, p. 45)

Comunicarea din JO privind cauza F-103/07, Duta/Curtea de Justiție a Comunităților Europene, se va citi după cum urmează:

Acțiune introdusă la 5 octombrie 2007 - Duta/Curtea de Justiție a Comunităților Europene

(Cauza F-103/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: F. Krieg, avocat)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor atacate;

trimiterea cauzei autorității competente;

obligarea pârâtei la plata sumei de 1 euro cu titlu de daune interese;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin acțiunea sa, reclamantul atacă respingerea candidaturii sale pentru un post de referent juridic pe lângă un judecător al Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene. Această respingere ar fi intervenit prin circulara din 24 ianuarie 2007, deși judecătorul în cauză își manifestase anterior un viu interes pentru candidatura reclamantului.

Reclamantul invocă, în primul rând, nulitatea deciziei de respingere a reclamației sale. Aceasta ar fi fost examinată de "Comisia Tribunalului de Primă Instanță competentă pentru a se pronunța cu privire la reclamații", a cărei componență nu ar corespunde exigențelor unui proces echitabil, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (1) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Astfel, membrii Tribunalului care intră în componența acestui organ nu ar putea să se pronunțe în deplină imparțialitate în cauzele privind pe unul dintre colegii lor.

În al doilea rând, reclamantul invocă faptul că ar fi fost victimă a unei discriminări. Judecătorul în cauză nu și-ar fi exercitat puterea de apreciere în mod rezonabil.

În sfârșit, reclamantul consideră că, în orice caz, deciziile atacate încalcă principiile generale ale transparenței, bunei-credințe și protecției încrederii legitime.

____________