Language of document :

2007. október 8-án benyújtott kereset - Daskalakis kontra Bizottság

(F-107/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Constantin Daskalakis (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. A. Pappas, ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2007. június 28-án hozott határozatának a személyzeti szabályzat 7. cikkének (2) bekezdésében előírt kiegészítő juttatást egy évnél hosszabb időtartamra nem biztosító részét;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki egységvezetői munkakör ideiglenes betöltésére felhívott tisztviselő, azt a határozatot vitatja, amellyel a Bizottság az illetményének számítása során elutasította annak a juttatásnak a figyelembe vételét, amelyben ideiglenes egységvezetőként részesült, azon az alapon, hogy a személyzeti szabályzat 7. cikkének (2) bekezdése alapján ez a juttatás csak egy évig jár, még akkor is, ha a felperes ezen időtartam lejárta után továbbra is egységvezetőként dolgozott.

A felperes azt állítja, hogy a fent említett rendelkezésben előírt időbeli korlátozás kizárólag az ideiglenes kinevezés időtartamára vonatkozik, és nem érinti az ennek megfelelő díjazást, amennyiben az ideiglenes kinevezést egy éven túli időtartamra meghosszabbítják. A felperes szerint, ha az adminisztráció egy éven belül nem tudja betölteni az üres állást, nem hivatkozhat a saját mulasztására azzal a tisztviselővel szemben, aki az ideiglenes munkakört ennél hosszabb ideig tölti be.

A felperes ezen kívül a gondoskodási kötelezettség és a gondos ügyintézés elvének megsértését állítja. A Bizottságnak nem csak a szolgálati érdeket kellett volna figyelembe vennie, hanem az érintett tisztviselő érdekeit is.

A felperes másodlagosan arra hivatkozik, hogy azért nevezték ki őt ideiglenes egységvezetőnek, mert a szóban forgó munkakört betöltő személynek a kötelező mobilitási terv alapján másik munkakörben kellett elhelyezkednie. Azt állítja, hogy az ő ügyére emiatt a személyzeti szabályzat 7. cikke (2) bekezdésének utolsó része vonatkozik, amelynek értelmében az ideiglenes kinevezés meghaladhatja az egy évet, amennyiben a kinevezés közvetlenül vagy közvetve olyan tisztviselő helyettesítésére irányul, akit szolgálati érdekből másik beosztásba rendeltek ki.

____________