Language of document :

2007 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Daskalakis prieš Komisiją

(Byla F-107/07)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Constantin Daskalakis (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato S. A. Pappas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas Pirmosios instancijos teismo prašo:

panaikinti 2007 m. birželio 28 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą tiek, kiek jam nebuvo skirta Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 2 dalyje numatytą priemoką už vadovavimą ilgesnį kaip vieneri metai laikotarpį,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, laikinai paprašytas užimti skyriaus vadovo pareigas pareigūnas skundžia Komisijos sprendimą, kuriuo ji atsisakė skaičiuojant jo darbo užmokestį atsižvelgti į priemoką, kuri jam buvo skirta kaip laikinajam skyriaus vadovui, remdamasi tuo, kad pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 2 dalį ši priemoka galėjo būti skirta tik vieneriems metams, net jeigu ieškovas pasibaigus šiam laikotarpiui ir toliau ėjo skyriaus vadovo pareigas.

Ieškovas teigia, kad šioje nuostatoje numatytos trukmės apribojimas yra susijęs tik su darbo laikinosiose pareigose trukme, ir neturi poveikio šias pareigas atitinkančiam darbo užmokesčiu, jeigu laikinas darbas pratęsiamas pasibaigus vieneriems metams. Ieškovo nuomone, jeigu administracija nesugeba užpildyti laisvą vietą per vienerius metus, ji negali remtis savo neveikimu prieš laikinai ilgesnį laikotarpį šias pareigas einantį pareigūną.

Be to, ieškovas nurodo rūpinimosi pareigūnų interesais ir gero administravimo principų pažeidimą, nes Komisija turėjo atsižvelgti ne tik į tarnybos interesą, bet ir susijusio pareigūno interesus.

Papildomai ieškovas pabrėžia, kad jis buvo paskirtas laikinuoju skyriaus vadovu, nes pagal privalomą pareigūnų perkelimo programą skyriaus vadovas privalėjo pereiti į kitas pareigas. Dėl šios priežasties ieškovas teigia, kad jo situacijai turi būti taikoma paskutinė Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 2 dalies pastraipa, pagal kurią darbo laikinose pareigose trukmė gali viršyti vienerius metus, kai tokiu paskyrimu tiesiogiai ar netiesiogiai pakeičiamas pareigūnas, tarnybos interesais laikinai perkeltas į kitas pareigas.

____________