Language of document :

Tožba, vložena 8. oktobra 2007 - Daskalakis proti Komisiji

(Zadeva F-107/07)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Constantin Daskalakis (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba Organa, pristojnega za imenovanja, z dne 28. junija 2007 naj se v delu, v katerem diferencialnega dodatka iz člena 7(2) Kadrovskih predpisov ne dodeljuje za več kot eno leto, razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik, ki je bil začasno razporejen na delovno mesto vodje enote, izpodbija odločbo, v kateri Komisija pri izračunu njegove plače ni upoštevala diferencialnega dodatka, ki mu je pripadal kot ad interim vodji enote, ker naj bi se v skladu s členom 7(2) Kadrovskih predpisov ta dodatek lahko prejemal le eno leto, čeprav je tožeča stranka po preteku tega obdobja še vedno opravljala delo vodje enote.

Tožeča stranka trdi, da se časovna omejitev iz omenjene določbe nanaša samo na trajanje začasne razporeditve in na ustrezno plačilo ne vpliva, če se začasna razporeditev podaljša na dlje kot eno leto. Če, po trditvah tožeče stranke, uprava ne more zapolniti delovnega mesta v enem letu, svoje nezmožnosti ne more uporabiti v škodo uradnika, ki zaseda mesto ad interim za daljši čas.

Tožeča stranka poleg tega zatrjuje kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja uradnikov in načela dobre uprave. Komisija bi morala poleg interesov službe upoštevati tudi interese zadevnega uradnika.

Tožeča stranka podredno poudarja, da je bila za vodjo enote imenovana ad interim, ker je obvezen načrt mobilnosti zavezoval imetnika zadevnega delovnega mesta, da se premesti na drugo delovno mesto. Trdi, da bi za njegov primer moral veljati zadnji del člena 7(2) Kadrovskih predpisov, v skladu s katerim lahko razporeditev na začasno delovno mesto traja dlje kot eno leto, če je ta razporeditev neposredno ali posredno namenjena nadomeščanju delavca, ki je začasno premeščen na drugo delovno mesto v interesu službe.

____________