Language of document :

2007. október 22-én benyújtott kereset - Strack kontra Bizottság

(F-118/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 1 000 euró összegű kártérítés fizetésére a felperes által a 2006. szeptember 8-tól 2006. október 7-ig tartó időszakban azáltal elszenvedett nem vagyoni, egészséget ért sérelmével okozott és erkölcsi kárért, hogy a Bizottság ezen időpontig elmulasztotta meghozni a megbetegedése foglalkozási jellegének elismerését érintő, 2007. március 7-i kérelmére vonatkozó jogszerű határozatot, és e tekintetben semmisítse meg az ezzel ellentétes 2007. január 12-i, 2007. február 26-i és 2007. július 20-i bizottsági határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest legalább 10 000 euró összegű kártérítés fizetésére a felperes által a 2006. november 1-től a 2006. december 31-ig tartó időszakban a Bizottság jogszerűtlen magatartása miatt elszenvedett vagyoni, valamint nem vagyoni, egészséget ért sérelmével okozott és erkölcsi kárért, és e tekintetben semmisítse meg az ezzel ellentétes 2007. január 12-i, 2007. február 26-i és 2007. július 20-i bizottsági határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a fenti bekezdésekben igényelt összegek után 2007. február 26-tól a tényleges kifizetésig fizessen évente az Európai Központi Bank által az érintett időszakra a fő refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított kamatlábat 2%-kal meghaladó késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek fizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kártérítési igényének alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) vele szemben a 2000-től 2006-ig tartó időszakban több ízben közszolgálati kötelességszegést és jogsértést követett el. Ezek különösen a munkakörnyezetére, a munkahelyén történő "mobbingra" (lelki zaklatás), a "whistleblowing" (adatfeltárás) kezelésére, az értékelési és előmeneteli eljárások végrehajtására, a személyes adatok jogellenes hozzáférhetővé tételére, az e jogsértésekről való felvilágosítás- és bizonyíték-szerzési erőfeszítéseiben történő akadályozásra, valamint a személyzeti szabályzat 73. és 78. cikke alapján benyújtott kérelmei jogellenes és késedelmes elbírálásának körülményeire vonatkoznak.

A felperes állítása szerint az alperes ezáltal megsértette az egészségvédelmi szabályokat, az EK 255. cikket, az Alapjogi Charta 1., 3., 8. és 41f. cikkeit, az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmény 8. és 13. cikkeit, az 1049/2001 és a 45/2001 rendeleteket, a személyzeti szabályzat 11a., 12., 22a., 22b., 24., 25., 26., 26a., 43., 45., 73. és 78. cikkeit, az OLAF-ot létrehozó jogi aktusokat, különösen pedig a közszolgálati gondoskodási kötelezettséget és az önkényes eljárás tilalmát.

Így a hivatkozott vagyoni és nem vagyoni károk az alperes magatartásával okozati összefüggésben állnak, mivel a felperes - amint azt időközben az alperes is elismerte a személyzeti szabályzat 73. és 78. cikkei alapján indult eljárásban - e közszolgálati kötelességszegés miatt lett beteg, majd végül rokkant. Ezen elismerési eljárás jogellenes és késedelmes volta nem vagyoni kárt is okozott számára.

____________