Language of document :

2007 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Strack prieš Komisiją

(Byla F-118/07)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Guido Strack (Kelnas, Vokietija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Priteisti iš atsakovės ieškovei sumokėti 1 000 eurų kompensaciją už neturtinę žalą, įskaitant sveikatai padarytą žalą, kurią ieškovas nuo 2006 m. rugsėjo 8 d. iki 2006 m. spalio 7 d. patyrė dėl to, kad Komisija iki to laikotarpio nepriėmė teisėto sprendimo dėl jo 2005 m. kovo 7 d. prašymo pripažinti jo liga profesine, ir tiek, kiek tai susiję, panaikinti jo nenaudai priimtus 2007 m. sausio 12 d., 2007 m. vasario 26 d. ir 2007 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimus.

Priteisti iš atsakovės ieškovei sumokėti mažiausiai 10 000 eurų kompensaciją už turtinę ir neturtinę žalą, įskaitant sveikatai padarytą žalą, kurią ieškovas patyrė nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. dėl Komisijos neteisėtų veiksmų, ir tiek, kiek tai susiję, panaikinti jo nenaudai priimtus 2007 m. sausio 12 d., 2007 m. vasario 26 d. ir 2007 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimus.

Priteisti iš atsakovės sumokėti 2 % už pagrindinių sandorių refinansavimui atitinkamu laikotarpiu Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą didesnes metines palūkanas nuo pagal pirmesnėse pastraipose nurodytų mokėtinų sumų už laikotarpį nuo 2007 m. vasario 26 dienos iki faktinio sumokėjimo dienos.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi tuo, kas Komisija ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 2000-2006 m. jo atžvilgiu padarė daug tarnybinių ir teisės pažeidimų. Jie ypač susiję su jo darbine aplinka ir priekabiavimu darbe, jo "whistleblowing" (pranešimas apie pažeidimus) vertinimu, vertinimo ir pareigų paaukštinimo procedūromis, neteisėtu asmeninių duomenų perdavimu, kelio jo pastangoms išsiaiškinti ir įrodyti šiuo teisės pažeidimus bei neteisėto ir užvilkinto jo prašymų pagal Europos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - Pareigūnų tarnybos nuostatai) 73 ir 78 straipsnius nagrinėjimo aplinkybes užkirtimu.

Ieškovas teigia, kad atsakė tuo, be kita ko, pažeidė nuostatas dėl ligų profilaktikos, EB sutarties 255 straipsnį, Pagrindinių teisių chartijos 1, 3, 8, 41 ir paskesnius straipsnius bei EŽTK 13 straipsnį, Reglamentus Nr. 1049/2001 ir 45/2001, Pareigūnų tarnybos nuostatų 11 a, 12, 22 a, 22 b, 24, 25, 26, 26 a, 43, 45, 73 ir 78 straipsnius, OLAF steigimą pagrindžiančius teisės aktus ir pirmiausia rūpinimosi pareigūnais pareigą ir draudimą savavaliauti.

Tuo atsakovė sukėlė nurodytą turtinę ir neturtinę žalą, nes ieškovas, kaip tai tuo metu taip pat pripažino atsakovė procedūroje pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 ir 78 straipsnius, dėl šių tarnybinių pažeidimų susirgo ir galiausiai tapo neįgaliu. Neteisėtas ir užvilkintas šios pripažinimo procedūros vykdymas sukėlė papildomos neturtinės žalos.

____________