Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2007 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-118/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj

toženi stranki naloži, naj tožeči stranki plača odškodnino v višini 1000 EUR za nepremoženjsko škodo za pretrpljene telesne in duševne bolečine, ki je tožeči stranki nastala med 8. 9. 2006 in 7. 10. 2006, s tem da Komisija do takrat ni sprejela odločitve, ki bi bila v skladu s pravili, o njenem predlogu z dne 7. 3. 2005 glede priznanja poklicne pogojenosti njene bolezni, ter v tem delu razglasi ničnost odločb Komisije z dne 12. januarja 2007, 26. februarja 2007 in 20. julija 2007, v katerih je odločeno drugače;

toženi stranki naloži, naj tožeči stranki plača odškodnino v višini vsaj 10.000 EUR za premoženjsko škodo ter nepremoženjsko škodo za pretrpljene telesne in duševne bolečine, ki je tožeči stranki nastala v času med 1. 11. 2006 in 31. 12. 2006 in je posledica protipravnega ravnanja Komisije, ter v tem delu razglasi ničnosti odločb Komisije z dne 12. januarja 2007, 26. februarja 2007 in 20. julija 2007, v katerih je odločeno drugače;

toženi stranki naloži plačilo zamudnih obresti od dolgovanih zneskov, ki so navedeni v gornjih odstavkih v višini 2% nad obrestno mero, ki jo je Evropska centralna banka določila za zadevno obdobje za uporabo v svojih glavnih refinančnih operacijah, od 26. februarja 2007 do dejanskega plačila;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev odškodninskega zahtevka se tožeča stranka sklicuje na to, da sta Komisija in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) v razmerju do nje med letoma 2000 in 2006 mnogokrat ravnala narobe in kršila njene pravice. Tožeča stranka navaja zlasti te kršitve: v zvezi z delovnim okoljem, nadlegovanje na njenem delovnem mestu, obravnavo njenega ,,whistleblowings", izpeljavo postopka ocenjevanja in napredovanja, posredovanje osebnih podatkov, ki ni bilo v skladu s pravili, ter oviranje pri njenem prizadevanju, da bi razjasnila in dokazala te pravne kršitve in okoliščine protipravne in prepozne obravnave njenih predlogov na podlagi členov 73 in 78 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (Kadrovski predpisi).

Tožeča stranka zatrjuje, da je tožena stranka ob tem med drugim kršila določbe o zdravstvenem zavarovanju, člen 255 ES, člene 1, 3, 8 in 41f Listine o temeljnih pravicah, člen 8 in 13 EKČP, uredbi št. 1049/2001 in št. 45/2001, člene 11a, 12, 22a, 22b, 24, 25, 26, 26a, 43, 45, 73 in 78 Kadrovskih predpisov in pravne predpise, ki so bili podlaga za OLAF, predvsem pa da je kršila dolžnosti skrbnega ravnanja, ki zavezuje uslužbence, in prepoved samovoljnega ravnanja.

S tem je tožena stranka vzročno povzročila zatrjevano premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ker je tožeča stranka - kot je v vmesnem času priznala tudi tožena stranka v postopku na podlagi členov 73 in 78 Kadrovskih predpisov - zaradi te napake zbolela in nazadnje postala invalidna. Protipravna in prepozna izpeljava tega postopka priznanja naj bi povzročila dodatno nepremoženjsko škodo.

____________