Language of document :

2007. október 22-én benyújtott kereset - Strack kontra Bizottság

(F-120/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság 2005. május 30-i, 2005. október 25-i, 2007. március 15-i és 2007. július 20-i határozatait annyiban, amennyiben azokban a Bizottság a felperes által a 2004-ben ki nem vett éves szabadság átvitelét 12 napra, és ennek megfelelően a felperes által a szolgálati viszonya megszüntetetésének időpontjában ki nem vett éves szabadság ellenértékének kifizetését korlátozza;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el, hogy az Európai Bizottság fizesse ki a felperesnek a 26,5 napos ki nem vett és ki nem fizetett éves szabadságának a személyzeti szabályzat V. melléklete 4. cikkének (2) bekezdésében előírt mértékű ellenértékét, továbbá fizessen arra 2005. április 1-jétől évente az Európai Központi Bank által az érintett időszakra a fő refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított kamatlábat 2%-kal meghaladó késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes a személyzeti szabályzat V. melléklete 4. cikke (1) és (2) bekezdésének és az alperes 66-2002. sz. Közigazgatási Tájékoztatójának a megsértésére hivatkozik. Ennek alapján jogosult volt a 2004. évi éves szabadságának a 2005. évre történő - az alperes által a megtámadott határozatokban elutasított - teljes átvitelére, amelyet szolgálati okokból a naptári év végéig a 2004. évi éves szabadságából nem vett ki. Ennek következménye ugyanis - az alperes által időközben elismert - foglalkozási megbetegedés lett.

A felperes továbbá előadja, hogy az általa érvényesített járulékos kártérítési igény abból adódik, hogy az alperes jogellenesen megtagadta a személyzeti szabályzat V. melléklete 4. cikkének (2) bekezdése alapján a felperes szolgálati viszonya megszüntetetésének időpontjában neki járó kifizetést.

____________