Language of document :

2007 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Strack prieš Komisiją

(Byla F-120/07)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Guido Strack (Kelnas, Vokietija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2005 m. gegužės 30 d., 2005 m. spalio 25 d., 2007 m. kovo 15 d. ir 2007 m. birželio 20 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimus tiek, kiek jais į kitus metus perkeliamos ieškovo 2004 m. nepanaudotos kasmetinės atostogos apribojamos 12 dienų ir atitinkamai apribojamas kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas dydis jam išeinant iš tarnybos.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos ieškovui finansinę kompensaciją už 26,5 dar nepanaudotų kasmetinių atostogų dienos, už kurias dar nesumokėta kompensacija, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 4 straipsnio antrąją pastraipą bei 2 % už pagrindinių sandorių refinansavimui atitinkamu laikotarpiu Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą didesnes metines palūkanas nuo 2005 m. balandžio 1 dienos.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas ieškinį grindžia Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 4 straipsnio pirmosios ir antrosios pastraipų pažeidimais bei atsakovės administraciniu pranešimu Nr. 66-2002. Kadangi jis dėl su tarnyba susijusių priežasčių nepanaudojo savo kasmetinių atostogų iki kalendorinių metų pabaigos, remiantis šiomis nuostatomis jo visos metinės atostogos už 2004 m. turėtų būti perkeliamos į 2005 m., o tai buvo atsisakyta atlikti skundžiamais atsakovės sprendimais. Pagrindinė šių atostogų nepanaudojimo priežastis buvo tuo metu profesine liga atsakovės pripažintas susirgimas.

Toliau ieškovas tvirtina, kad jo pateiktas akcesorinis reikalavimas atlyginti žalą kyla iš to, jog atsakovė neteisėtai atsisakė sumokėti jam išeinant iš aktyvios tarnybos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 4 straipsnio antrąją pastraipą priklausančią kompensaciją.

____________