Language of document :

Acţiune introdusă la 22 octombrie 2007 - Strack/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-120/07)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Guido Strack (Köln, Germania) (reprezentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor Comisiei Europene din 30 mai 2005, 25 octombrie 2005, 15 martie 2007 și 20 iulie 2007 în măsura în care acestea limitează la 12 numărul zilelor de concediu neefectuate în anul 2004, care pot fi reportate în anul următor și pentru care se calculează, în mod corespunzător, suma compensatorie la data la care reclamantul și-a încetat activitatea;

obligarea Comisiei Europene la plata unei compensaţii financiare pentru cele 26,5 zile de concediu anual neefectuat, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Anexa V la Statutul funcţionarilor, la care se adaugă, începând cu 1 aprilie 2005, o dobândă superioară cu 2% pe an faţă de rata stabilită pentru perioada în cauză de către Banca Centrală Europeană pentru principalele operaţiuni de refinanţare;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă încălcarea articolului 4 alineatele (1) și (2) din Anexa V la Statutul funcţionarilor și a Comunicării administrative nr. 66-2002 a pârâtei. În temeiul acestor dispoziţii, reclamantul ar fi îndreptăţit să obţină reportarea în integralitate în 2005 a concediului anual din 2004 neefectuat până la sfârșitul acelui an calendaristic, din motive care au legătură cu serviciul, posibilitate care nu i-a fost recunoscută prin deciziile atacate. Reclamantul susţine că nu ar fi putut efectua concediul anual din cauza bolii, care a fost recunoscută ulterior ca boală profesională.

Reclamantul susţine de asemenea că rezultă din cererea accesorie de despăgubiri că pârâta a refuzat în mod nejustificat să efectueze plata compensatorie datorată în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2) din Anexa V la Statutul funcţionarilor la data la care reclamantul și-a încetat activitatea.

____________