Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2007 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-120/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (Zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločbe Evropske komisije z dne 30. maja 2005, 25. oktobra 2005, 15. marca 2007 in 20. julija 2007 naj se razglasi za nične v delu, v katerem omejujejo neizrabljen letni dopust za leto 2004 na 12 dni, ki jih je tožeča stranka lahko prenesla v naslednje leto, in skladno s tem omejujejo kompenzacijo za neizkoriščen dopust, plačano tožeči stranki ob prenehanju dela;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača kompenzacijsko plačilo za 26,5 dni še ne kompenziranega in neizrabljenega dopusta, na podlagi drugega odstavka člena 4 Priloge V Kadrovskih predpisov, z obrestmi od 1. aprila 2005 dalje po obrestni meri, ki je 2 % višja od obrestne mere glavnega refinanciranja, ki jo določa Evropska centralna banka za zadevno obdobje;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja kršitev prvega in drugega odstavka člena 4 Priloge V Kadrovskih predpisov in upravnega obvestila št. 66-2002 tožene stranke. V skladu s temi določbami je bila tožeča stranka upravičena, da v leto 2005 v celoti prenese tisti del svojega letnega dopusta za leto 2004, ki ga zaradi delovnih zahtev ni mogla izrabiti pred koncem koledarskega leta 2004, kar pa ji je bilo z izpodbijano odločbo tožene stranke zavrnjeno. Vzrok za to, da ni mogla izrabiti dopusta, naj bi bila namreč bolezen, ki jo je medtem tožena stranka priznala kot poklicno bolezen.

Tožeča stranka dalje trdi, da iz dodatne odškodninske tožbe izhaja, da je tožena stranka nezakonito zavrnila kompenzacijsko plačilo, dolgovano tožeči stranki na podlagi drugega odstavka člena 4 Priloge V Kadrovskih predpisov, ko je tožeča stranka prenehala z delom.

____________