Language of document :

Acţiune introdusă la 22 octombrie 2007 - Strack/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-121/07)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Guido Strack (Köln, Germania) (reprezentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor Comisiei Europene din 12 ianuarie 2007, din 26 februarie 2007 și din 20 iulie 2007 în măsura în care acestea au refuzat accesul imediat și complet al reclamantului la toate informaţiile și documentele aflate în posesia pârâtei care îl privesc; acestea cuprind la momentul actual și în versiunea actuală, transmiterea copiilor complete, de preferat în format electronic și, în subsidiar, consultarea completă cu posibilitatea de a realiza copii și de a lua note de pe:

dosarul său personal oficial, în conformitate cu articolul 26 din Statutul funcţionarilor, și din orice dosar paralel deschis - inclusiv electronic (de exemplu Sysper 2);

orice document legat de procedura și de deciziile privind notarea sa și promovările sale începând cu 1 ianuarie 2002;

dosarul OLAF privind procedura OF/2002/0356;

dosarul privind procedura referitoare la cererea sa din 7 martie 2005;

raportul IDOC în aceeași procedură, dosarul IDOC care stă la baza raportului și orice alt document aflat în posesia IDOC care îl privește pe reclamant sau face referire la acesta;

dosarul său medical, a cărui lizibilitate trebuie asigurată de Comisie;

orice alt document medical, raport sau document asemănător care îl privește;

orice alt dosar, document sau corespondenţă în posesia Comisiei în legătură cu circumstanţele și/sau procedurile individuale descrise în această cerere, așadar inclusiv procedurile de reclamaţie pe lângă Ombudsman și AEPD;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a unor daune-interese în cuantum adecvat, de cel puţin 10 000 EUR pentru prejudiciul moral și pentru prejudiciul adus sănătăţii prin deciziile a căror anulare se solicită în speţă; în plus, plata unei dobânzi de întârziere de la data la care a fost formulată acţiunea superioare cu 2 % pe an faţă de rata stabilită pentru perioada în cauză de Banca Centrală Europeană pentru principalele operaţiuni de refinanţare;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea cererii sale, reclamantul invocă încălcarea obligației de solicitudine, a principiului bunei administrări și a interdicţiei abuzului de putere, respectiv aprecierea vădit eronată în cadrul deciziilor atacate. În plus, deciziile ar încălca de asemenea articolul 25 alineatul (2) teza a doua, articolul 26 alineatul (7) și articolul 26a din Statutul funcţionarilor și ar aduce atingere drepturilor reclamantului prevăzute de articolul 255 CE, de Regulamentul nr. 1049/2001 și dreptului fundamental la autodeterminare privind informaţia în legătură cu Regulamentul nr. 45/2001.

____________