Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. listopadu 2007 - Deffaa v. Komise

(Věc F-125/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Reforma služebního řádu - Přeložení - Pracovní místo generálního ředitele - Zařazení - Článek 7 odst. 1 služebního řádu - Článek 29 odst. 1 služebního řádu - Článek 44 druhý pododstavec služebního řádu - Článek 45 odst. 1 služebního řádu - Příplatek za vedení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Walter Deffaa (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí předsedy Komise ze dne 12. ledna 2006, kterým je žalobce jmenován do funkce generálního ředitele v rozsahu, v němž stanoví jeho zařazení do platové třídy A*15, platového stupně 4 s účinností od 1. srpna 2004.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 310, 16.12.2006, s. 32.