Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. novembri 2007. aasta otsus - Deffaa versus komisjon

(Kohtuasi F-125/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Personalieeskirjade muutmine - Üleviimine - Peadirektori ametikoht - Palgaastmele ja -järku määramine - Personalieeskirjade artikli 29 lõige 1 - Personalieeskirjade artikli 44 teine lõik - Personalieeskirjade artikli 45 lõige 1 - Hüvitis määratud palgaastmest või -järgust kõrgemal palgaastmel või -järgul töötamise eest)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Walter Deffaa (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.- N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Komisjoni presidendi 12. jaanuari 2006. aasta otsuse, millega hageja edutati peadirektori ametikohale, tühistamine selles osas, milles hagejale määrati alates 1. augustist 2004 palgaastme A*15 järk 4.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 310, 16.12.2006, lk 32.