Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2007. november 8-i ítélete - Deffaa kontra Bizottság

(F-125/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A személyzeti szabályzat módosítása - Főigazgatói állás - Besorolás - A személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése - A személyzeti szabályzat 29. cikkének (1) bekezdése - A személyzeti szabályzat 44. cikkének második bekezdése - A személyzeti szabályzat 4 5. cikkének (1) bekezdése - Vezetői jutalom)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Walter Deffaa (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és H. Kraemer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság elnöke 2006. január 21-i, a felperest főigazgatóvá kinevező határozatának megsemmisítése a felperest 2004. augusztus 1-jei hatállyal az A*15 besorolási fokozat 4. fizetési fokozatába besoroló részében

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 310., 2006.12.16., 32. o.