Language of document :

2007 m. lapkričio 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Deffaa prieš Komisiją

(Byla F-125/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma - Perkėlimas - Generalinio direktoriaus pareigos - Paskyrimas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis - Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalis - Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 straipsnio antroji pastraipa - Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalis - Priedas už pareigas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Walter Deffaa (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Kraemer

Bylos dalykas

2006 m. sausio 12 d. Komisijos pirmininko sprendimo, kuriuo ieškovas nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d. paaukštinamas į generalinio direktoriaus pareigas priskiriant jį A*15 lygiui ir suteikiant 4 pakopą, panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 310, 2006 12 16, p. 32.