Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 8. novembra spriedums - Deffaa/Komisija

(lieta F-125/06)1

Civildienests - Ierēdņi - Civildienesta noteikumu reforma - Pārcelšana citā amatā - Ģenerāldirektora amats - Klasificēšana - Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkts - Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkts - Civildienesta noteikumu 44. panta otrā daļa - Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkts - Diferencētā piemaksa

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Walter Deffaa, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Kraemer)

Priekšmets

Komisijas prezidenta 2006. gada 12. janvāra lēmuma, ar ko prasītājs tiek iecelts ģenerāldirektora amatā, atcelšana, jo tajā viņš tiek klasificēts A*15 pakāpē 4 līmenī ar 2004. gada 1. augustu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 310, 16.12.2006., 32. lpp.