Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 8 noiembrie 2007 - Deffaa/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-125/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Reforma Statutului funcţionarilor - Transfer − Post de director general −Încadrare − Articolul 7 alineatul (1) din Statutul funcţionarilor - Articolul 29 alineatul (1) din Statutul funcţionarilor - Articolul 44 al doilea paragraf din Statutul funcţionarilor - Articolul 45 alineatul (1) din Statutul funcţionarilor - Primă de conducere)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Walter Deffaa (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Currall și H. Kraemer, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei președintelui Comisiei din 12 ianuarie 2006 de promovare a reclamantului la funcţia de director general în măsura în care această decizie stabilește încadrarea acestuia în gradul A*15 treapta 4, cu efect de la 1 august 2004

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 310, 16.12.2006, p. 32.