Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 8. novembra 2007 - Deffaa proti Komisiji

(Zadeva F-125/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Spremembe Kadrovskih predpisov - Premestitev − Zaposlitev generalnega direktorja − Razvrstitev − Člen 7(1) kadrovskih predpisov - Člen 29(1) Kadrovskih predpisov - Člen 44, drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov - Člen 45(1) Kadrovskih predpisov - Nagrada za vodenje)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Walter Deffaa (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Curral in H. Kraemer, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe predsednika Komisije z dne 12. januarja 2006, s katero je tožeča stranka napredovala na položaj generalnega direktorja, kolikor ga razvršča v naziv A*15, plačilni razred 4, z učinkom od 1. avgusta 2004.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 310, 16. 12. 2006, str. 32.