Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 8 november 2007 - Deffaa mot kommissionen

(Mål F-125/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Reform av tjänsteföreskrifterna - Förflyttning - Tjänst som generaldirektör - Lönegradsplacering - Artikel 7.1 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 29.1 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 44 andra stycket i tjänsteföreskrifterna - Artikel 45.1 i tjänsteföreskrifterna - Bidrag till högre tjänstemän)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Walter Deffaa (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och H. Kraemer)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet av kommissionens ordförande av den 12 januari 2006 att befordra sökanden till generaldirektör i den mån han därigenom placerades i lönegrad A*15 löneklass 4 med verkan från den 1 augusti 2004.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 310, 16.12.2006, s. 32