Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2007. gada 14. decembra rīkojums - Steinmetz/Komisija

(lieta F-131/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Izlīgums - Līguma izpilde - Atteikums atmaksāt izdevumus, kas radušies uzdevuma izpildē - Acīmredzama nepieņemamība - Intereses prasības iesniegšanā trūkums - Tiesāšanās izdevumu sadalīšana - Pārmērīgi vai diskriminējoši izdevumi

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Robert Steinmetz, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - J. Choucroun, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un K. Herrmann)

Priekšmets

Komisijas 2005. gada 21. februāra lēmuma atteikties pilnībā izpildīt izlīgumu, kas panākts starp lietas dalībniekiem lietā T-155/05, kura iesniegta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Steinmetz sedz savus tiesāšanās izdevumus pats, izņemot summu EUR 500 apmērā;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Steinmetz tiesāšanās izdevumus EUR 500 apmērā.

____________

1 - OV C 326, 30.12.2006., 86. lpp.