Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 14 decembrie 2007 - Steinmetz/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-131/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Soluţionare amiabilă - Executarea unui acord - Refuzul rambursării cheltuielilor din cadrul unei misiuni - Inadmisibilitate vădită - Lipsa interesului - Repartizarea cheltuielilor de judecată - Cheltuieli de judecată provocate în mod nejustificat sau șicanatoriu)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: J. Choucroun, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Currall și K. Herrmann, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei din 21 februarie 2005 prin care se refuză executarea în întregime a acordului de soluţionare amiabilă intervenit între părţi în cadrul cauzei T-155/05, introdusă la Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Steinmetz suportă propriile cheltuieli de judecată, cu excepţia sumei de 500 de euro.

Comisia Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile efectuate de domnul Steinmetz în valoare de 500 de euro.

____________

1 - JO C 326, 30.12.2006, p. 86