Language of document :

Sag anlagt den 26. februar 2008 - Bennet m.fl. mod KHIM

(Sag F-19/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Spanien) m.fl. (ved avocat G. Vandersanden)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af meddelelserne om de almindelige udvælgelsesprøver KHIM/AD/02/07 og KHIM/AST/02/07 for så vidt som disse meddelelser fratager sagsøgerne enhver mulighed for at blive optaget på reservelisten, skønt de er forpligtet til at deltage i prøverne i henhold til det tidsubegrænsede opsigelsesvilkår, der ulovligt er indsat i deres kontrakter i dette øjemed. Dels en påstand om erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgerne har lidt.

Sagsøgernes påstande

De almindelige udvælgelsesprøver KHIM/AD/02/07 og KHIM/AST/02/07 annulleres.

Sagsøgte tilpligtes at erstatte den ikke-økonomiske skade, sagsøgerne har lidt, og som med rimelighed og med forbehold af ændringer kan ansættes til 25 000 EUR pr. sagsøger.

Kontoret for Harmonisering i det indre Marked (Varemærker og Design) tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________