Language of document :

Kanne 26.2.2008 - Bennet ym. v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

(Asia F-19/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Espanja) ynnä muut (edustaja: asianajaja G. Vandersanden)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä, avoimista kilpailuista annettujen ilmoitusten OHIM/AD/02/07 ja OHIM/AST/02/07 kumoaminen siltä osin kun nämä ilmoitukset vievät kantajilta mahdollisuuden päästä varallaololistalle, vaikka he joutuvatkin osallistumaan kilpailuun heidän toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiinsa laittomasti tässä tarkoituksessa lisätyn irtisanomislausekkeen perusteella. Toisaalta hyvitys kantajien kärsimästä aineettomasta vahingosta.

Vaatimukset

avoimista kilpailuista annetut ilmoitukset OHIM/AD/02/07 ja OHIM/AST/02/07 on kumottava

-    vastaaja on määrättävä korvaamaan kantajille heidän kärsimänsä aineeton vahinko, jonka kohtuulliseksi määräksi on arvioitu 25 000 euroksi (määrää voidaan myöhemmin tarkistaa) kunkin kantajan osalta

-    sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

____________