Language of document :

Beroep ingesteld op 26 februari 2008 - Bennet e.a. / BHIM

(Zaak F-19/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Spanje) en anderen (vertegenwoordiger: G. Vandersanden, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van de aankondigingen van de algemene vergelijkende onderzoeken BHIM/AD/02/07 en BHIM/AST/02/07, voor zover die aankondigingen verzoekers elke kans ontnemen om op de reservelijst te worden geplaatst, ofschoon zij verplicht zijn om daaraan deel te nemen door de opzeggingsclausule die daartoe op onrechtmatige wijze in hun overeenkomsten voor onbepaalde tijd is opgenomen en, anderzijds, vergoeding van de immateriële schade die verzoekers hebben geleden

Conclusies

nietigverklaring van de aankondigingen van de algemene vergelijkende onderzoeken BHIM/AST/02/07 en BHIM/AD/02/07;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van verzoekers' immateriële schade, welke in billijkheid en onder voorbehoud van wijziging op 25 000 EUR per verzoekende partij wordt geraamd;

verwijzing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt in de kosten van de procedure.

____________