Language of document :

Tožba, vložena 26. februarja 2008 - Bennet in drugi proti UUNT

(Zadeva F-19/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Španija) in drugi (zastopnik: G. Vandersanden, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu

Predmet in opis spora

Prvič, ugotovitev ničnosti obvestil o javnih natečajih OHIM/AD/02/07 in OHIM/AST/02/07 v delu, v katerem tožečim strankam odvzemajo vsako možnost vpisa na čakalni seznam, čeprav morajo zaradi klavzule o odpovedi, ki je bila v ta namen nezakonito vnesena v njihove pogodbe za nedoločen čas, sodelovati v teh natečajih. Drugič, povrnitev nepremoženjske škode, ki so jo utrpele tožeče stranke.

Predlogi tožečih strank

Razglasi naj se ničnost obvestil o javnih natečajih OHIM/AST/02/07 in OHIM/AD/02/07;

toženi stranki naj se naloži povrnitev nepremoženjske škode, ki so jo utrpele tožeče stranke, pri čemer naj se ta škoda oceni po načelu pravičnosti in na najmanj 25.000 eurov za posameznega tožnika;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu naj se naloži plačilo stroškov.

____________