Language of document :

Kanne 30.11.2007 - Strack v. komissio

(Asia F-132/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission 23.7.2007 tekemän päätöksen sekä sitä täydentävien 9.8.2007 ja 11.9.2007 tehtyjen implisiittisten päätösten sekä 9.11.2007 tehdyn päätöksen kumoaminen siltä osin kuin niillä on hylätty kantajan 9.4.2007, 11.5.2007 ja 11.10.2007 tekemät pyynnöt, jotka koskivat lupaa julkaista asiakirjoja (kaikki oikeudelliset näkökohdat erityisesti henkilöstösääntöjen 17, 17a, 19 ja 24 artikla sekä mahdolliset tekijänoikeutta ja tietosuojaa koskevat säännökset huomioon ottaen) ja tehdä rikosilmoituksia (entisiä) komissaareja ja komission virkamiehiä vastaan, ja vähintään 10 000 euron vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Komission 23.7.2007 tekemä päätös sekä sitä täydentävät 9.8.2007 ja 11.9.2007 tehdyt implisiittiset päätökset sekä 9.11.2007 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin niillä on hylätty kantajan 9.4.2007, 11.5.2007 ja 11.10.2007 tekemät pyynnöt, jotka koskivat lupaa julkaista asiakirjoja (kaikki oikeudelliset näkökohdat erityisesti henkilöstösääntöjen 17, 17a, 19 ja 24 artikla sekä mahdolliset tekijänoikeutta ja tietosuojaa koskevat säännökset huomioon ottaen) ja tehdä rikosilmoituksia (entisiä) komissaareja ja komission virkamiehiä vastaan.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena vähintään 10 000 euroa kantajan terveydentilan heikentymisestä ja henkisestä kärsimyksestä, joka kumottavista päätöksistä on aiheutunut.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________