Language of document :

Tožba, vložena 30. novembra 2007 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-132/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 23. julija 2007, z njo povezanih odločb na podlagi molka z dne 9. avgusta 2007 in 11. septembra 2007 ter odločbe z dne 9. novembra 2007 v delu, v katerem so bili zavrnjeni predlogi tožeče stranke z dne 9. aprila 2007, 11. maja 2007 in 11. oktobra 2007, naj se dovoli objava dokumentov (glede na vse pravne vidike, zlasti z vidika členov 17, 17a, 19 in 24 Kadrovskih predpisov za uradnike in z vidika morebitnih predpisov o avtorskih pravicah in varstvu osebnih podatkov) in vložitev kazenske ovadbe zoper (bivše) komisarje in uslužbence Komisije, ter odškodnina v višini najmanj 10.000 eurov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 23. julija 2007, z njo povezani odločbi na podlagi molka z dne 9. avgusta 2007 in 11. septembra 2007 ter odločba z dne 9. novembra 2007 naj se v delu, v katerem so bili zavrnjeni predlogi tožeče stranke z dne 9. aprila 2007, 11. maja 2007 in 11. oktobra 2007, naj se dovoli objava dokumentov (glede na vse pravne vidike, zlasti z vidika členov 17, 17a, 19 in 24 Kadrovskih predpisov za uradnike in z vidika morebitnih predpisov o avtorskih pravicah in varstvu osebnih podatkov) in vložitev kazenske ovadbe zoper (bivše) komisarje in uslužbence Komisije, razglasijo za nične;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki za nepremoženjsko škodo iz naslova pretrpljenih telesnih in duševnih bolečin, ki je tožeči stranki nastala zaradi spornih odločb, plača odškodnino v višini najmanj 10.000 eurov;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________