Language of document : ECLI:EU:T:2007:211

Rettens dom (Anden Afdeling) af 11. juli 2007 – Al-Aqsa mod Rådet

(sag T-327/03)

»Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme – indefrysning af midler – annullationssøgsmål – begrundelse«

1.                     Retspleje – beslutning, der under sagen erstatter den anfægtede beslutning (jf. præmis 33-36)

2.                     Institutionernes retsakter – begrundelse – forpligtelse – rækkevidde (art. 253 EF; Rådets forordning nr. 2580/2001; Rådets fælles holdning 2001/931, art. 1, stk. 4 og 6) (jf. præmis 53-55 og 56-58)

3.                     Institutionernes retsakter – begrundelse – forpligtelse – berigtigelse af en begrundelsesmangel under retssagen – ikke tilladt (art. 253 EF) (jf. præmis 65)

Angående

For det første en påstand om delvis annullation af Rådets afgørelse 2003/480/EF af 27. juni 2003 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2002/974/EF (EUT L 160, s. 81), og for det andet en påstand om delvis annullation af Rådets afgørelse 2003/646/EF af 12. september 2003 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 og om ophævelse af afgørelse 2003/480/EF (EUT L 229, s. 22).

Konklusion

1)

Rådets afgørelse 2006/379/EF af 29. maj 2006 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2005/930/EF, annulleres, for så vidt som den omhandler Stichting Al-Aqsa.

2)

Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende påstanden om, at Rådets forordning nr. 2580/2001 af 27. december 2001 erklæres ulovlig i henhold til artikel 241 EF.

3)

Rådet bærer sine egne omkostninger og betaler Stichting Al-Aqsas omkostninger.

4)

Kongeriget Nederlandene bærer sine egne omkostninger.