Language of document : ECLI:EU:T:2007:211

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 11. julija 2007 – Al-Aqsa proti Svetu

(Zadeva T-327/03)

„Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi za nekatere osebe in subjekte v okviru boja proti terorizmu – Zamrznitev sredstev – Ničnostna tožba – Obrazložitev“

1.                     Postopek – Odločba, s katero je bila med postopkom nadomeščena izpodbijana odločba (Glej točke od 33 do 36.)

2.                     Akti institucij – Obrazložitev – Obveznost – Obseg (člen 253 ES; Uredba Sveta št. 2580/2001; Skupno stališče Sveta 2001/931, člen 1(4) in (6)) (Glej točke od 53 do 55 in od 56 do 58.)

3.                     Akti institucij – Obrazložitev – Obveznost – Odprava neobstoja obrazložitve med sodnim postopkom – Nedopustnost (člen 253 ES) (Glej točko 65.)

Predmet

Predlog za delno razglasitev ničnosti, na eni strani, Sklepa Sveta 2003/480/ES z dne 27. junija 2003 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o sprejetju posebnih omejevalnih ukrepov za nekatere osebe in subjekte v okviru boja proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2002/974/ES (UL L 160, str. 81), in na drugi strani, Sklepa Sveta 2003/646/ES z dne 12. septembra 2003 o izvajanju člena 2(3) Uredbe št. 2580/2001 in razveljavitvi Sklepa 2003/480 (UL L 229, str. 22).

Izrek

1)

Sklep Sveta 2006/379/ES z dne 29. maja 2006 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) 2580/2001 o sprejetju posebnih omejevalnih ukrepov za nekatere osebe in subjekte v okviru boja proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2005/930/ES se razglasi za ničnega v delu, ki se nanaša na Stichting Al‑Aqsa.

2)

O predlogu, naj se na podlagi člena 241 ES razglasi nezakonitost Uredbe Sveta št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001, ni treba odločiti.

3)

Svetu se naloži poleg svojih stroškov plačilo stroškov Stichting Al-Aqsa.

4)

Kraljevina Nizozemska nosi svoje stroške.