Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 22. novembra 2007 - Dittert proti Komisiji

(Zadeva F-109/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Prednostne točke - Nepopoln spis - Opustitev prednostnih točk iz informacijskega sistema, imenovanega ‚Sysper 2' - Tehnična nevšečnost - Odbor za napredovanje A* - Dodelitev manjšega števila točk, kot so ga predlagali nadrejeni)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniel Dittert (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, s katero je bilo tožeči stranki, uradniku Komisije, ki pomotoma ni bila uvrščena na seznam napredovanja njenega GD, dodeljeno nižje število prednostnih točk, kot jih je slednja želela, in zato niso zadostovale za njeno napredovanje v napredovalnem obdobju 2005.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti, s katero je bilo D. Dittertu dodeljeno premalo prednostnih točk za napredovanje v napredovalnem obdobju 2005, se razglasi za nično.

Odločba Komisije Evropskih skupnosti, s katero je bil sprejet seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2005, ki je bila objavljena v Upravnih informacijah št. 85 2005 z dne 23. novembra 2005, se razveljavi, ker v njej ni omenjeno ime D. Ditterta.

Komisija Evropskih skupnosti nosi stroške D. Ditterta in svoje stroške.

____________

1 - UL C 281, 18.11.2006, str. 47.