Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice din 22 noiembrie 2007 -Carpi Badia/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-110/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Promovare - Puncte de prioritate - Dosar personal incomplet - Omiterea punctelor de prioritate din dosarul informatic de promovare numit "Sysper 2" - Incident tehnic - Comitetul de promovare A* - Atribuirea unui număr de puncte inferior propunerii ierarhiei)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: José Maria Carpi Badia (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanţi: B. Cortese și C. Cortese, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: G. Berscheid și K. Herrmann)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN de a atribui reclamantului, funcţionar al Comisiei care a fost omis din greșeală de pe listele de promovare ale Direcţiei sale Generale, un număr de puncte de prioritate inferior celui dorit de aceasta din urmă și insuficient pentru a permite promovarea sa în temeiul exerciţiului de promovare pentru anul 2005.

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Comunităţilor Europene prin care se atribuie domnului Carpi Badia un număr de puncte de prioritate insuficient pentru a fi promovat în temeiul exerciţiului de promovare pentru anul 2005.

Anulează decizia Comisiei Comunităţilor Europene prin care se stabilește lista funcţionarilor promovaţi în cadrul exerciţiului de promovare pentru anul 2005, publicată în Informations administratives nr. 85-2005 din 23 noiembrie 2005, în măsura în care aceasta nu conţine numele domnului Carpi Badia.

Comisia Comunităţilor Europene suportă cheltuielile de judecată ale domnului Carpi Badia, precum și propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 281, 18.11.2006, p. 48.