Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 22. novembra 2007 - Carpi Badía proti Komisiji

(Zadeva F-110/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Prednostne točke - Nepopoln spis - Opustitev prednostnih točk iz informacijskega sistema, imenovanega ‚Sysper 2' - Tehnična nevšečnost - Odbor za napredovanje A* - Dodelitev manjšega števila točk, kot so ga predlagali nadrejeni)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José María Carpi Badía (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in K. Herrmann)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, s katero je bilo tožeči stranki, uradniku Komisije, ki pomotoma ni bila uvrščena na seznam napredovanja njenega GD, dodeljeno nižje število prednostnih točk, kot jih je slednja želela, in zato niso zadostovale za njeno napredovanje v napredovalnem obdobju 2005.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti, s katero je bilo J.M. Carpi dodeljeno premalo prednostnih točk za napredovanje v napredovalnem obdobju 2005, se razglasi za nično.

Odločba Komisije Evropskih skupnosti, s katero je bil sprejet seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2005, ki je bila objavljena v Upravnih informacijah št. 85 2005 z dne 23. novembra 2005, se razveljavi, ker v njej ni omenjeno ime J.M. Carpi Badía.

Komisija Evropskih skupnosti nosi stroške J. M. Carpi Badíe in svoje stroške.

____________

1 - UL C 281, 18.11.2006, str. 48.