Language of document :

Personaldomstolens dom av den 22 november 2007 - Carpi Badía mot kommissionen

(Mål F-110/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Prioritetspoäng - Ofullständig personalakt - Underlåtenhet att beakta prioritetspoängen i den datoriserade befordringsakten 'Sysper 2' - Teknisk incident - Befordringskommitté A* - Tilldelande av ett lägre antal befordringspoäng än det som den överordnade föreslog)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Maria Carpi Badía (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: kommissionen (ombud: G. Berscheid och K. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen och som av misstag inte tagits upp på sitt generaldirektorats förteckning över tjänstemän som kan befordras, färre prioritetspoäng än denna hade önskat, varför denne inte kunde befordras befordringsåret 2005

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut att tilldela José Maria Carpi Badía ett antal prioritetspoäng som var otillräckligt för att han skulle kunna befordras befordringsåret 2005 ogiltigförklaras.

    Europeiska gemenskapernas kommissions beslut att fastställa den förteckning över tjänstemän som befordrats under befordringsåret 2005, som offentliggjordes i Informations administratives nr 85/2005 av den 23 november 2005, ogiltigförklaras i den del det inte omfattar José Maria Carpi Badías namn.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta José Maria Carpi Badías rättegångskostnader och bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 281, 18.11.2006, s. 48.