Language of document :

Žaloba podaná dne 31. října 2007 - Menidiatis v. Komise

(Věc F-128/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Řecku a kterým byl jmenován na toto místo jiný kandidát;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje několik žalobních důvodů směřujících proti rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti o volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Řecku. Nejprve uplatňuje nezákonnost a nerespektování zásad výběrového řízení. Dále uvádí nezákonnost a nerespektování oznámení o volném pracovním místě.

Další žalobní důvod vychází z porušení článku 11a služebního řádu. Žalobce krom toho uplatňuje nezákonnost přeřazení do nižší platové třídy místa vedoucího zastoupení Komise v Aténách a nezákonnost rozhodnutí ze dne 7. července 2004 o podmínkách obsazování míst vedoucích zastoupení.

Krom toho uvádí, že oznámení o volném pracovním místě bylo zveřejněno pozdě a že odmítnutí přístupu k dokumentům požadovaných žalobcem v jeho stížnosti nebylo odůvodněno. Žalobce konečně uplatňuje porušení pravidel o rotaci personálu působícího na tzv. citlivých místech a tvrdí, že vícero indicií nasvědčuje tomu, že došlo ke zneužití pravomoci.

____________