Language of document :

31. oktoobril 2007 esitatud hagi - Menidiatis versus komisjon

(Kohtuasi F-128/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgia) (esindajad: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur komisjoni Kreeka esinduse direktori vabale ametikohale ja nimetati ametisse teine kandidaat;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja esitab oma hagi toetuseks mitu väidet, mis on suunatud tema komisjoni Kreeka esinduse direktori vabale ametikohale esitatud kandidatuuri tagasi lükkava otsuse vastu. Esmalt viitab ta valikumenetluse õigusvastasusele ja menetlusnormide rikkumisele. Seejärel väidab ta, et tegemist on vaba ametikoha teadaande õigusvastasuse ja selle tingimuste rikkumisega.

Järgmine väide tugineb personalieeskirjade artikli 11a rikkumisele. Lisaks väidab hageja, et komisjoni Ateena esinduse direktori ametikoha palgaastme alandamine ja 7. juuli 2004. aasta otsus esinduse direktori ametikoha täitmise tingimuste kohta on õigusvastased.

Lisaks tugineb hageja vaba ametikoha teadaande hilinenud avaldamisele ja tema poolt oma kaebuses esitatud dokumentidele juurdepääsu taotluse rahuldamata jätmise põhjendamatusele. Lõpetuseks väidab hageja, et on rikutud nn delikaatseid ametikohti täitvate ametnike rotatsiooni reegleid ning esitab mitu tõendit võimu kuritarvitamise kohta.

____________