Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 31. oktobrī - Menidiatis/Komisija

(lieta F-128/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andreas Menidiatis, Sint-Genesius-Rode (Beļģija) (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 21. decembra lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja kandidatūra uz vakanto Komisijas pārstāvniecības Grieķijā vadītāja vietu un šī vieta piešķirta citam kandidātam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītājs norāda vairākus pamatus, kas vērsti pret lēmumu, ar ko noraidīta viņa kandidatūra vakantajam Komisijas pārstāvniecībā Grieķijā vadītāja amatam; vispirms viņš atsaucas uz atlases procedūras nelikumību un neievērošanu. Turpinājumā viņš norāda uz paziņojuma par vakanci nelikumību un neievērošanu.

Nākamais pamats attiecas uz Civildienesta noteikumu 11.a panta pārkāpumu. Turklāt prasītājs norāda uz Komisijas pārstāvniecības Atēnās vadītāja līmeņa pazemināšanu un 2004. gada 7. jūlija lēmuma par pārstāvniecības vadītāju pilnvaru regulējumu nelikumību.

Tāpat ir minēta arī novēlota paziņojuma par vakanci publicēšana un atteikuma piekļūt prasītāja sūdzībā minētajiem dokumentiem nepamatošana. Visbeidzot, prasītājs norāda uz personāla, kas ieņem tā sauktos sensitīvos amatus, rotācijas noteikumu pārkāpumu; viņš arī atzīmē, ka vairāki apstākļi ir pierādījums tam, ka ir nepareizi izmantotas pilnvaras.

____________