Language of document :

Tožba, vložena 31. oktobra 2007 - Menidiatis proti Komisiji

(Zadeva F-128/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi Odločba Komisije z dne 21. decembra 2006 o zavrnitvi prijave tožeče stranke za prosto delovno mesto vodje predstavništva Komisije v Grčiji in o imenovanju drugega kandidata na to delovno mesto;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja več tožbenih razlogov zoper odločbo o zavrnitvi njegove prijave za prosto delovno mesto vodje predstavništva Komisije v Grčiji: najprej navaja nezakonitost in nespoštovanje postopka izbire. Nato navaja nezakonitost in nespoštovanje objave prostega delovnega mesta.

Drug tožbeni razlog je kršitev člena 11a Kadrovskih predpisov. Poleg tega tožeča stranka navaja nezakonitost znižanja ravni delovnega mesta vodje predstavništva v Atenah in nezakonitost Odločbe z dne 7. julija 2004 o podrobnih pravilih za zapolnitev delovnih mest vodij predstavništev.

Tožeča stranka poleg tega navaja prepozno objavo prostega delovnega mesta in neobrazložitev zavrnitve dostopa do dokumentov, ki jih je zahtevala v ugovoru. Nazadnje navaja kršitev pravil o rotaciji osebja na tako imenovanih pomembnih delovnih mestih in poudarja, da več dokazov priča o zlorabi pooblastil.

____________