Language of document :

Žaloba podaná dne 31. října 2007 - Kremlis v. Komise

(Věc F-129/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Georges-Stavros Kremlis (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Řecku a kterým byl na toto pracovní místo jmenován jiný kandidát;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce uplatňuje žalobní důvody, které jsou velmi podobné žalobním důvodům uplatněným ve věci F-128/07, jejíž oznámení je zveřejněno v témže čísle Úředního věstníku Evropské unie.

____________