Language of document :

31. oktoobril 2007 esitatud hagi - Kremlis versus komisjon

(Kohtuasi F-129/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Georges-Stavros Kremlis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur komisjoni Kreeka esinduse direktori vabale ametikohale ja nimetati ametisse teine kandidaat;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja väited on väga sarnased kohtuasjas F-128/07, mille teatis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja samas numbris, esitatud väidetele.

____________