Language of document :

Talan väckt den 31 oktober 2007 - Georges-Stavros Kremlis mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-129/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georges-Stavros Kremlis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 december 2006 att avslå sökandens ansökan till en ledig tjänst som chef för kommissionens representation i Grekland och att tillsätta denna tjänst med en annan sökande,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har åberopat grunder som i stor utsträckning liknar de grunder som har åberopats i mål F-128/07. Meddelandet om denna dom offentliggörs i detta nummer av den officiella tidningen.

____________