Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. november 22-i ítélete -Michail kontra Bizottság

(F-34/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - 2004. évi értékelési időszak - Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kereset)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Christos Michail (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Meïdanis)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők kezdetben: C. Berardis-Kayser és K. Herrmann meghatalmazottak, képviselő később: H. Tserepa-Lacombe meghatalmazott, segítőjük: E. Bourtzalas ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2004. évi értékelési időszakban a felperes szakmai előmenetelét értékelő jelentés megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1., 24. o.