Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 - Michail/Komisia

(vec F-34/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie 2004 - Žaloba o neplatnosť - Žaloba na náhradu škody)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Christos Michail (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Meïdanis)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia, neskôr H. Tserepa-Lacombe, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci E. Bourtzalas, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu za hodnotiace obdobie 2004 a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 24.