Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. decembra 2007 - Kerelov proti Komisiji

(Zadeva F-109/07)

(Uradniki - Očitna nedopustnost - Člen 44(1)(c) Poslovnika Sodišča prve stopnje)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bolgarija) (zastopnik: A. Kerelov, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO z dne 2. 2. 2007 o tem, da se tožeči stranki ne sporoči podatkov in dokumentov v zvezi z natečajem, in povračilo škode, ki naj bi jo slednja utrpela.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________