Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 december 2007 - Georgi Kerelov mot kommissionen

(Mål F-109/07)

(Tjänstemän - Uppenbart att talan skall avvisas - Artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarien) (ombud: advokaten A. Kerelov)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken

Talan om ogiltigförklaring av dels EPSO:s beslut av den 2.2.2007 om att inte ge sökanden del av upplysningar och handlingar med avseende på uttagningsprovet och dels skadestånd för den skada denne lidit.

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________