Language of document :

Sag anlagt den 21. januar 2008 - Aayhan m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-10/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Laleh Aayhan (Strasbourg, Frankrig) m.fl. (ved avocat R. Blindauer)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2007 om afvisning af sagsøgernes klage af 21. juni 2007 med henblik på at få fastslået, at samtlige tidsbestemte kontrakter som denne institution har indgået skal anses for en samlet tidsubestemt ansættelseskontrakt

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Annullation af afgørelsen om udtrykkelig afvisning truffet af Europa-Parlamentets generalsekretær, ansættelsesmyndigheden, af en klage modtaget den 27. juni 2007 af Parlamentet

Det fastslås, at samtlige tidsbestemte kontrakter som Europa-Parlamentet har indgået skal anses for en samlet tidsubestemt ansættelseskontrakt, der forlænges med virkning fra 1. januar 2007

Samtlige sagsøgere med en tidsubestemt ansættelseskontrakt genindsættes i Europa-Parlamentets tjeneste

Hver sagsøger ydes en godtgørelse svarende til retten til betalt ferie, som er optjent i samtlige ansættelsesperioder fra ansættelsesforholdets begyndelse

Det fastslås, at sagsøgerne anser afgørelsen af 20. april 2007 som afslag på en klage, og at de allerede har anlagt sag ved Retten for EU-personalesager.

____________