Language of document :

21. jaanuaril 2008 esitatud hagi - Aayhan versus parlament

(Kohtuasi F-10/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Laleh Aayhan (Strasbourg, Prantsusmaa) ja teised (esindaja: advokaat R. Blindauer)

Kostja: Euroopa Parlament

Kohtuasja ese ja vaidluse kirjeldus

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta otsus, millega lükati otseselt tagasi hagejate 27. juunil 2007 esitatud kaebus, milles taotleti kõigi nende ja nimetatud institutsiooni vaheliste tähtajaliste lepingute muutmist üheksainsaks tähtajatuks lepinguks

Hagejate nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri, kellel on ametisse nimetava asutuse volitused, 25. oktoobri 2007. aasta otsus, millega lükati otseselt tagasi parlamendile 27. juunil 2007 esitatud kaebus;

tunnistada kõik hagejate ja Euroopa Parlamendi vahelised tähtajalised lepingud üheksainsaks tähtajatuks lepinguks, mis kestaks edasi pärast 1. jaanuari 2007;

võtta kõik hagejateks olevad ametnikud tähtajatute lepingute alusel Euroopa Parlamendi teenistusse;

mõista igale hagejaks olevale ametnikule välja hüvitis, mis vastab õigusele tasulisele puhkusele, mille ta on oma tööga omandanud kõigi töötatud ajavahemike eest alates tema töölevõtmise algusest;

võta teadmiseks asjaolu, et hagejad peavad 20. aprilli 2007. aasta otsust kaebuse tagasilükkamise otsuseks ning et nad on asja andnud Avaliku Teenistuse Kohtusse.

____________