Language of document :

Kanne 21.1.2008 - Aayhan ym. v. Euroopan parlamentti

(Asia F-10/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Laleh Aayhan (Strasbourg, Ranska) ym. edustaja: asianajaja R. Blindauer)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 25.10.2007 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajien 21.6.2007 tekemä oikaisuvaatimus kaikkien heillä tässä toimielimessä olleiden määräaikaisten työsopimusten uudelleen arvioimiseksi yhdeksi ainoaksi toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nimenomainen hylkäyspäätös, jonka Euroopan parlamentin pääsihteeri nimittävänä viranomaisena on tehnyt parlamenttiin 27.6.2007 saapuneesta oikaisuvaatimuksesta, on kumottava.

Kaikki kantajilla Euroopan parlamentissa olleet määräaikaiset työsuhteet on katsottava toistaiseksi voimassaoleviksi työsopimuksiksi, jotka jatkuvat 1.1.2007 jälkeenkin.

Kaikki kantajina olevat toimihenkilöt on palkattava uudelleen Euroopan parlamentin palvelukseen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Jokaiselle kantajana olevalle toimihenkilölle on myönnettävä heidän palvelukseen ottamisestaan lähtien kaikkien työskentelyjaksojen osalta korvaus, joka on sen palkallista lomaa koskevan oikeuden mukainen, joka heillä on työnsä perusteella.

On hyväksyttävä se kantajien näkemys, jonka mukaan 20.4.2007 tehdyllä päätöksellä hylättiin oikaisuvaatimus ja että he ovat jo saattaneet asian virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi.

____________